dienmaytanhung 028 - 38328396 - 0932 126 138

028 - 38328396 - 0932 126 138368A Võ Văn Tần - Phường 5 - Quận 3 - TP.HCM
Máy hút Teka DU 90
Máy hút Teka DU 90 26.389.000 đ 22.400.000 đ
Máy hút khói Teka DG 980
Máy hút khói Teka DG 980 14.300.000 đ 12.150.000 đ
Máy hút 60cm Teka C 6420
Máy hút 60cm Teka C 6420 5.489.000 đ 4.650.000 đ
Máy hút mùi 90cm Teka DF90
Máy hút mùi 90cm Teka DF90 27.269.000 đ 23.000.000 đ
Hút mùi 70cm Teka DLH 786 T
Hút mùi 70cm Teka DLH 786 T 14.949.000 đ 12.700.000 đ
Hút mùi 90cm Teka DLH 986 T
Hút mùi 90cm Teka DLH 986 T 15.829.000 đ 13.450.000 đ
Máy hút mùi 90cm Teka DVT 985
Máy hút mùi 90cm Teka DVT 985 24.849.000 đ 21.200.000 đ
Máy hút mùi 70cm Teka DVT785
Máy hút mùi 70cm Teka DVT785 22.649.000 đ 19.200.000 đ
Hút khói đảo Teka CC 485
Hút khói đảo Teka CC 485 34.749.000 đ 29.500.000 đ
Hút mùi Teka DG 780
Hút mùi Teka DG 780 12.859.000 đ 10.900.000 đ
Xem thêm
0932 126 138