dienmaytanhung 028 - 38328396 - 0932 126 138

028 - 38328396 - 0932 126 138368A Võ Văn Tần - Phường 5 - Quận 3 - TP.HCM
Bếp từ Teka IR 321
Bếp từ Teka IR 321 16.049.000 đ 13.600.000 đ
Bếp từ Teka IT 6350 IKNOB
Bếp từ Teka IT 6350 IKNOB 28.699.000 đ 24.300.000 đ
Bếp từ-gas Teka IG 620 AIAL
Bếp từ-gas Teka IG 620 AIAL 23.199.000 đ 19.500.000 đ
Bếp từ Teka IRF 9480
Bếp từ Teka IRF 9480 77.979.000 đ 66.000.000 đ
Bếp từ teka IT 6420
Bếp từ teka IT 6420 24.299.000 đ 20.800.000 đ
Bếp từ Teka IZF 6424
Bếp từ Teka IZF 6424 25.949.000 đ 22.000.000 đ
Bếp từ Teka IRF 641
Bếp từ Teka IRF 641 26.400.000 đ 22.500.000 đ
Bếp từ-điện kết hợp Teka IZ 7200 HL
Mới
Bếp từ Teka IR 8300HS
Bếp từ Teka IR 8300HS 29.900.000 đ 25.400.000 đ
Bếp từ Teka IRF 3200
Bếp từ Teka IRF 3200 16.049.000 đ 13.600.000 đ
Bếp từ Teka IZ 7210
Bếp từ Teka IZ 7210 19.899.000 đ 16.900.000 đ
Mới
Bếp từ Teka IRC 9430KS
Bếp từ Teka IRC 9430KS 53.559.000 đ 45.000.000 đ
Bếp từ âm Teka IRF 9430
Bếp từ âm Teka IRF 9430 36.949.000 đ 31.400.000 đ
0932 126 138