dienmaytanhung 028 - 38328396 - 0932 126 138

028 - 38328396 - 0932 126 138368A Võ Văn Tần - Phường 5 - Quận 3 - TP.HCM
Bếp gas Teka GK Lux 86 3G AI AL
Bếp gas Teka GK Lux 86 3G AI AL 7.689.000 đ 6.500.000 đ
Bếp gas Teka VT 2.1G
Bếp gas Teka VT 2.1G 14.949.000 đ 12.700.000 đ
Bếp gas âm Teka CGW LUX 86 2G
Bếp gas âm Teka CGW LUX 86 2G 16.379.000 đ 13.900.000 đ
Bếp gas âm Teka CGW LUX 86 3G
Bếp gas âm Teka CGW LUX 86 3G 17.699.000 đ 15.000.000 đ
Bếp gas Teka GK LUX 73 2G
Bếp gas Teka GK LUX 73 2G 6.589.000 đ 5.600.000 đ
Bếp gas Teka EX 60 3G AI AL
Bếp gas Teka EX 60 3G AI AL 8.899.000 đ 7.600.000 đ
Bếp gas Teka EW 60 4G AIAL CI
Bếp gas Teka EW 60 4G AIAL CI 13.629.000 đ 11.600.000 đ
Bếp gas Teka VT 2.2G
Bếp gas Teka VT 2.2G 12.639.000 đ 10.700.000 đ
Bếp gas âm Teka EX 60.1 3G AI AL
Bếp gas âm Teka EX 60.1 3G AI AL 10.549.000 đ 9.000.000 đ
Bếp gas Teka VR 90 4G AIALTR
Bếp gas Teka VR 90 4G AIALTR 19.250.000 đ 16.300.000 đ
0932 126 138