Bếp từ teka IT 6420
Bếp từ teka IT 6420 24.299.000 đ 20.800.000 đ
Bếp từ Teka IZF 6424
Bếp từ Teka IZF 6424 25.949.000 đ 22.000.000 đ
Bếp từ Teka IRF 641
Bếp từ Teka IRF 641 26.400.000 đ 22.500.000 đ
Bếp từ-điện kết hợp Teka IZ 7200 HL
Mới
Bếp từ Teka IR 8300HS
Bếp từ Teka IR 8300HS 29.900.000 đ 25.400.000 đ
Bếp từ Teka IRF 3200
Bếp từ Teka IRF 3200 16.049.000 đ 13.600.000 đ
Bếp từ Teka IZ 7210
Bếp từ Teka IZ 7210 19.899.000 đ 16.900.000 đ
Mới
Bếp từ Teka IRC 9430KS
Bếp từ Teka IRC 9430KS 53.559.000 đ 45.000.000 đ
Bếp từ âm Teka IRS 641
Bếp từ âm Teka IRF 9430
Bếp từ âm Teka IRF 9430 36.949.000 đ 31.400.000 đ
Bếp từ kết hợp điện HAFELE 536.01.805 HC-M772A
Bếp từ HAFELE 536.01.595 -HC  IH773
Bếp từ HAFELE 536.01.595 -HC IH773 24.990.000 đ 20.490.000 đ
Bếp từ HAFELE 536.01.601-HC I603
Bếp từ HAFELE 536.01.601-HC I603 22.990.000 đ 19.500.000 đ
Bếp từ HAFELE 536.01.695-HC I772A
Bếp từ HAFELE 536.01.695-HC I772A 20.990.000 đ 17.850.000 đ
Bếp từ HAFELE 536.01.731 HC-I604B
Bếp từ HAFELE 536.01.731 HC-I604B 23.990.000 đ 20.400.000 đ
Bếp điện HAFELE 536.01.751 HC-R604A
Bếp điện HAFELE 536.01.751 HC-R604A 18.480.000 đ 15.700.000 đ
Xem thêm